Program 2018

 

Aktivitetsprogram för 2018, tidig vår

Onsdagen 31 januari klockan 19.00.
Diskussion om grannsamverkan på Äppelgården
Birthe Parkhagen, kommunpolis och Bengt Erling, Länsförsäkringar deltar. 
 

Onsdagen 14 mars klockan 19.00.
Årsmöte på Äppelgården.
Årsmötesförhandlingar enligt stadgar. Mer information kommer.

Söndagen 25 mars (preliminärt) klockan 10.00.
Byastädning av Kivik med omnejd. Samling vid Kiviks Hamnkrog. 

Vi städar stranden från reningsverket och bort mot Vitemölle, Torget och området däromkring, samt längs riksväg 9. Om det ligger snö på marken kommer datum att ändras!