Bli medlem

Välkommen som medlem i Byalaget på Kivik!

Medlemsavgiften 2020 är 100 kr per hushåll och år. Inbetalning gör du enklast på bankgiro 5147-2884.

Ange gärna din e-postadress vid inbetalningen så får du viktiga meddelanden med e-post.