Marina kolonilotter

”Våga tänka annorlunda. Nya stigar leder till nya världar och upptäckter. Sten K Johnsons stiftelse har ambitionen att hjälpa de som vågar ta nya vägar framåt.”

Stiftelsen har tilldelat Byalaget ett stipendium för vårt projekt Marina kolonilotter. Alla som är engagerade i Kivik Tång är naturligtvis glada för det ekonomiska stödet. Men stipendiet inspirerar och uppmuntrar oss även att fortsätta tänka annorlunda. Läs gärna mer om Sten K Johnsons Stiftelse på stenkjohnsonsstiftelse.se Byalaget tar emot stipendiet 20.6.

Tång på gång, del V.

Tältmötet den 27 maj genomfördes i storm och under anstormning. Trots ett ogynnsamt väder var det många som kom för att prova tångchips, tångpesto och tångknäcke samt höra mer om projektet marina kolonilotter. Kustrådet Anders Andersson summerade dagens aktivitet som en ”lysande tångdag”. Att flera nya dessutom ville delta i gruppen kring Kivik Tång var en extra bonus för arrangören.

Bilden är tagen när tältet fått sin plats någorlunda i lä och före elvaslaget då de första besökarna kom och andra sedan dök upp i en strid ström fram till fyra.

Tång på gång, del IV.

Projektet innebär att odla för att skörda, och att skörda för att äta. Men Kivik Tång är framför allt ett bidrag jämte många andra lokala ansträngningar till att skapa en ”bukt i balans”. Under Hanöbuktsveckan 21 till 28 maj är mångfald och hållbart i fokus. Den 27 maj är det tältmöte i hamnen om Kivik Tång. Välkommen 11 – 16.

Tångchips.

Tång på gång, del III.

För några veckor sedan byggde kursdeltagarna odlingsbäddar med den äran. Nu i dagarna har de flitigt plockat algen rörhinna till ramarna och raskt börjat sätta dem i sjön. Samtidigt pågår andra delar i testprojektet Kivik Tång, ”provrörsbefruktning” av blåstång t ex.

Kivik Tång, projektet presenteras i ny trycksak.

Kan ålakusten även bli en tångkust? Vi gör ett försök.” Snart kommer odlingsbäddarna med alger att sjösättas utanför södra hamnpiren. Under sommaren vill Byalaget informera så många som möjligt om projektet Kivik Tång. Trycksaken är en viktig del i det arbetet. Om du vill medverka till att sprida berättelsen, hör av dig till vår ordförande på jankivik@outlook.com och be om lämpligt antal foldrar att dela ut bland grannar, vänner, arbetskamrater m fl.

Programmet för Hanöbuktsveckan, förhandstitt.

Kiviks dag är den 27 maj med ”tältmöte” i hamnen mitt emot Buhres. Då berättar kustrådet Anders Andersson om vårt projekt Kivik Tång, odling i marina kolonilotter.

”Tillsammans för Hanöbukten” pågår 21 — 28 maj och presentationen av samtliga aktiviteter under veckan kommer i mitten av maj månad.

Tång på gång, del ll.

Deltagarna i kursen ”Marina kolonilotter” har nu gått från teori till praktik. Förra veckan snickrade vi odlingsbäddar. Det gick snabbt, det blev bra och om några veckor ska dom sjösättas i havet utanför hamnen för säsongens vattenbruk. Vill du veta mer, missa inte den 27 maj då Byalaget har ”tältmöte” om projektet i hamnen mitt emot Buhres.

Ett 20-tal blivande vattenbrukare snickrade lådor tillsammans för odling av rörhinna.

Marin kolonilott 2022-03-08

Efter en sommar med positivt odlingsresultat fortsätter nu arbetet med planering för kommande odlingssäsong.

Vi kommer att genomföra en kurs i tångodling, med  start den 9 mars 2022. Kursen är fulltecknad i år. Ny kurs kommer att startas under 2023.

Kursen kommer att innehålla teori om havsmiljö och odling, praktik med att bygga odlingsbäddar och odla samt att skörda och tillaga blå mat. Vi förenar kunskap med social samvar0!

Vi är mitt uppe i att söka ekonomiskt stöd för vårt arbete och planera årets aktiviteter. Den 10 februari 2022 fick vi ett glädjande besked: Sparbanken Syd beviljar vår ansökan med 30 000 kronor! Detta innebär att vi kan starta upp vårt projekt med marina kolonilotter! Tack till Sparbanksstiftelsen!  

Anders Andersson och Jan Nilsson

Byalagets och kustrådets vision av marin kolonilott

Att i fältförsök visa på möjligheter till en utveckling av marin kolonilott i Kiviks havsområde.

Marin kolonilott är en odlingslott i havet där man odlar råvaror från havet, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus eller en kryddträdgård. Men till skillnad från odling på land behövs det varken tillsättas näring eller vatten till odlingarna. I havet finns tillräckligt med näringsämnen i form av kväve och fosfor. Det skulle kunna bli så att man i framtiden kan bli självförsörjande på blå proteiner.

Varför?

Tång är väldigt intressant ur ett miljö- och klimatperspektiv. Kan vi förädla det på ett bra sätt kan det ha effekt på klimatet i framtiden.

Vi står inför en extrem utmaning att föda en växande befolkning i världen. 70 procent av jordens yta består av hav, men vi äter väldigt lite därifrån så det är en outnyttjad resurs.

Blåstång, den naturliga startpunkten

 • Växer på stenar i vattenbrynet
 • Skördas från maj till september
 • Innehåller vitaminer och mineraler
 • Används i soppa, sallad och till fisk

Pågående arbete

 • Inhämtning av kunskap genom studie av andras erfarenheter
 • Knyta intressenter till förstudien
 • Mätning av vattenkvalitet och andra provtagningar
 • Förberedelse av fältutrustning och dess placering

Tångodling i Hanöbukten

Det är naturligtvis som alltid när man försöker sätta sig in i nytt ämne, vattenkvalitet, så inser man hur komplex frågan är. Så många parametrar som bidrar till den vattenkvalitet Hanöbukten har idag.

 • Försurningen från svavelhaltiga utsläpp
 • Ett varmare klimat med längre växtsäsonger innebär både en högre produktion och en högre nedbrytning av organiskt material.
 • Hur marken används har enligt många undersökningar visat sig ha stor betydelse (barrskog kontra lövskog)
 • Utdikning av våtmarker
 • Utsläpp av kemikalier

Listan kan göras lång och mycket arbete har gjorts och görs för att förbättra vattenkvalitén. Salthalten är en begränsande faktor på tillväxttakten i Hanöbukten jämfört med västkusten.

Visionen är att driva en  marin kolonilott och skörda bland annat tång för att använda i matlagning.

Vad pågår i våra grannländer Danmark och Norge

I Danmark har det startats marina kolonilotter sedan fem år tillbaka. Ca 25 marina kolonilotter har startats upp och ca 1000 personer arbetar och skördar tång och musslor. I Norge pågår också tång- och musselodling i fjordarna sedan många år tillbaka.

Vad pågår i Sverige

 • Tjärnö marina laboratorium pågår just nu ett pilotprojekt inom projektet Marint gränsforum Skagerak där man tar fram en testanläggning. Projektet är fokuserat på att utforma kolonilotten, testa olika redskap och organismer som är lämpliga, samt skapa en informationsplats runt framtidens mat. Knutet till Göteborgs universitet.
 • Askö försöksanläggning har utvecklingen i och kring Östersjön som fokusområde. Knutet till Stockholms universitet.
 • Många universitet och högskolor har olika projekt inom havsforskning. Naturskolor bedrivs i många kommuner, t.ex. Simrishamn.
 • Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening; är en branschförening för företag som odlar eller skördar musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land. I skrivande stund ingår 10 företag i branchorganisationen (ex. Nordic Seafarm; Catxalot; Warbergs Tångbruk; Scanfjord).
 • Fiskauktion; I mars 2021 var det premiär för något helt nytt bland fisk och skaldjur på Göteborgs fiskauktion, färsk tång direkt från havet. Sista lådan på halvt kilo sockertång gick för 850 kr.

Många intressenter behöver samarbeta för att odling skall kunna bli verklighet även i Hanöbukten.

Marint centrum

Ambition är att bidra till att skapa en lokal fiskerinäring som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.
Rent vatten är ett annat fokusområde.
Marint centrum är knuten till Lunds universitet.

Samverkan för Hanöbukten

I deras vision är det lokala engagemanget avgörande. Det är vi bybor, sommargäster, fiskare, lokala myndigheter, föreningar och företagare som ser förändringar och som gör iakttagelser. Det är vi som kan se till att det görs insatser för att förbättra miljön.

Kontaktuppgifter

Byalaget på Kivik, Jan Nilsson ordf.

Anders Andersson Kustråd

Samverkan för Hanöbukten, Thomas Johnsson