Miljön, både trafik och allmänt på och omkring Kivik

Trafiksituationen
Byalaget har fått en inbjudan att delta med två personer från styrelsen i en digital workshop, arrangerad av Simrishamns kommun. Workshopen kommer att diskutera åtgärder för att bättre utnyttja den infrastruktur som finns i byn och planeras. Exempelvis använda parkeringarna effektivare, informera och styra trafikströmmarna till parkeringar och till och från hamnområdet m.fl.
Workshopen kommer att äga rum den 6 oktober.

Vi kommar att träffa representanter för Vitemölle Lejeförening innan mötet, för att höra deras tankar kring nedanstående frågor!

Vi kommer inte diskutera av Trafikverket redan fattade beslut (tvåfiligt vid macken, nya bussfickor vid Stärkan, in-utfart vid Fabriksgatan och ny sträckning till Musteriet).
 
Du som har ideér och tankar om trafiksituationen i byn, kan mejla ordförande Jan Nilsson, jankivik@outlook.com! Vi tar med alla synpunkter!

Fölande synpunkter har inkommit, uppdateras fortlöpande (2020-09-17):
Husbilarna: Ska de hänvisas enbart till uppställningsplatserna vid campingen, Kiviksgraven och Tuttevi?
Skall servicen vid Tuttevi byggas ut med sop- och latrintömning? Skall husbilarna ha förbud mot att köra ner i byn?
Skall det sättas upp anslag vid tillfartsvägarna var uppställningsplatserna finns?
Förbud för husbilar att parkera på platser öster om Lejegatan, mittemot Vitemölle Badhotell och kiosken.
Parkeringsförbud längs Tittutvägen-Lejegatan.  

Hamnen: Om vi får ökad trafik i hamnen och på Tuttevi borde kanske trafiken styras via Solevistigen-Reningsverket-Solevi? I så fall måste den asfalteras.
Skall vi ha parkeringsplatser framför båtklubben? Nej, menar många mejlskrivare.
Skall det anläggas ny parkering norr om bastun? Nej, menar flera mejlskrivare.
Skall enkelriktningen utanför Havängsbodarna tydliggöras bättre. Målade pilar?
I nuläget är det endast tillåtet att parkera på Tittutvägens ”sjösida”. P- alternativt stoppförbud på hela Tittutvägen och endast G/C + nyttotrafik under sommaren.
Tidsbegränsad parkering på hamnens parkeringar – 4 timmar.
Maxhöjdsbegränsare på alla parkeringar i byn-endast personbilsparkering. 

Byn: Skall Eliselundsvägens nedre del enkelriktas?
Vid korsningen Agdelundsvägen/Kiviks stora väg är det otydlig markering om hur cyklister ska ta sig över Agdelundsvägen. 
Vägbulor på Tittutvägen. 
Hur skall vägkorsningen– Riksväg 9 – Esperödsliden – Esprerödsallén utformas? Trafikverkets ansvar, men kanske kommunen har en idé om hur det kan lösas.
Hastigheten på Riksväg 9 måste beaktas och åtgärdas. Detta är dock inte kommunens beslutsområde.
Stoppförbud på Killebacken utanför bageriet.
Enkelriktat i både Kivik och Vitemölle: nedfart till hamnen genom Kivik, utfart via Vitemölle, infart till Vitemölle skall skyltas fordonstrafik förbjuden (gäller genomfart till Kivik), på så sätt minskas trafiken genom Vitemölle till Kivik och endast trafik från Kivik kommer att gå via Vitemölle. De som bor i Vitemölle påverkas på så sätt inte av detta och man slipper mötande trafik i Vitemölle.

Kiviks ”allmänna” miljö
Byalaget planerade i våras att ha ett möte med Samhällsbyggnadskontoret och diskutera och framföra synpunkter på miljön i byn med omnejd, sop-och latrintömning, asfaltering, badtrappor, gamla äppelodlingarna, hundlatrinlådor, sommarentreprenörer i hamnen m.m.
Vi kommer att ha ett möte med SBK i höst och kommer då att framföra de förslag, som kommer upp.
Huruvida det blir ett offentligt möte, eller under andra former vet vi inte i skrivande stund.
Därför är det viktigt, att du som har förslag på förbättringar skriver ett mejl till Jan Nilsson, jankivik@outlook.com, så framför vi dem vid vårt möte med kommunen.

Vi kommer fortlöpande att informera om ovanstående på hemsidan och Facebook. 

Föjlande synpunkter har inkommit, uppdateras fortlöpande (2020-09-17)

 • lagning av alla asfaltskadorna på våra gator
 • borttagen bom saknas vid Avenboksvägens slut
 • hundlatrinlåda önskas mellan Killegården och Agdelundsvägen och vid campingstigen-Tittutvägen
 • de gallrade äppelodlingarna läng Rv 9 – vad ska hända
 • flishögen vid Nordins väg (enl. vanligtvis välunderrättade källor ska flisen läggas på motionsslingan på Agdelund)
 • önskan om blomsterarrangemang liknande de man har i Simrishamn, fler bänkar i hamnområdet
 • badtrappa vid N. Hamnpiren
 • feldoserad badplatta vid N Hamnpiren
 • gröna pinnen – gran i stället – när
 • tillfälliga entreprenörer i hamnen – vilka regler gäller
 • större papperskorgar i hamnområdet
 • källsorteringskärl i stället för papperskorgar
 • fimpuppsamlingsanordning vid lekplatsen
 • överfulla återvinningsbehållare och skräpigt vid återvinningsstationen vid Nordins väg
 • skräpigt och snuskigt i Soleviskogen
 • allmän toalett väster om Buhres – när
 • Hårt slitage på strandängarnaTittutvägen-Lejegatan
 • ej asfaltering av Strandridarevägen
 • tydligöra naturskyddsområdena – tydligare skyltar, beivra camping
 • toalett på Torget
 • soptunna vid Kapellet, södra parkeringen
 • skyltar som anger var hjärtstartare finns
 • befinliga skyltar om strandskydd m.m. ersätts med nya. Befintliga oläsliga.  
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.