Möte ang. trafiksituationen

Bifogat finner ni, både den presentation som gavs vid work shop angående trafiksituationen i Kivik, samt en sammanställning av synpunkter som kom från byinvånare via, bland andra, de två deltagarna från Kiviks Byalag.

I presentationen finns bl.a. trafikmätningar gjorda 2020 i olika delar av Kivik.

Nästa steg blir en verkstad till våren.

Presentation på workshop MM-plan 6 okt

Sammanställning synpunkter dialoggrupper 6 okt

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Möte ang. trafiksituationen

Kivik Lyser

Byalagets aktivitet under Kivik Lyser är i år förflyttad till Kiviks torg och till söndagen den

1 november klockan 19.00.

Programmet finns i bifogad länk. Välkomna och tänd gärna upp så att hela byn strålar från fredag till söndag!

Kiviklyser2020bild

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kivik Lyser

Supporterresa till Vittsjö

Med anledning av FHM rekommendationer idag, 2020-10-08, ställer vi in vår planerade resa till Vittsjö den 17 oktober. Vi hoppas att kunna återkomma till våren 2021 och genomföra resan då!

Inbetalda avgifter återbetalas eller ”står kvar” till våren!
Meddela jankivik@outlook.se om ni vill ha återbetalning!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Supporterresa till Vittsjö

Workshop med kommunen och Trafikverket

Idag, 2020-10-06, har representanter från Byalagets styrelse deltagit i en workshop om trafiksituationen på och omkring Kivik.
Som underlag för våra synpunkter har varit ett möte med Lejeföreningen i Vitemölle, medlemmarnas mejl (ett tjugotal), kontakt med näringsidkare och möte i Byalagets styrelse.

På workshopen listade vi de problem och förslag på lösningar, som framkommit i olika fora.

Vi kommer att få protokollsanteckningar från workshopen, som vi kommer att publicera här på hemsidan.

Planen ska vara klar i slutet av detta år, därefter beslutas av politiken och sedan ska det ske ”verkstad” till våren 2021, så att byn kan ta emot gäster på ett bättre strukturerat sätt till sommaren 2021! 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Workshop med kommunen och Trafikverket

Piratenskolan: Politikermöte med BUN

Onsdagen 23/9 kl 18.00 har Föräldraföreningen på Piratenskolan bjudit in samtliga partier i BUN för ett stormöte på Solevi.
 
Vi har begränsar antalet deltagare till 30 personer och man behöver anmäla sig till vår mailadress innan, så först till kvarn.
Man anmäler sig till; piratensff@hotmail.com
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Piratenskolan: Politikermöte med BUN

Glädjande!

I bland lönar det sig att kontakta myndigheter, i detta fallet Trafikverket.

Vi framförde önskemål om att ta bort stolparna vid broarna på nya g/c till Ravlunda. Och nu har de tagit bort dem!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Glädjande!

Trafikverkets svarar på våra skrivelser

Byalaget skrev tre frågor till Trafikverket angående nya g/c mellan Kivik och Ravlunda. Nedan kan du läsa Trafikverkets svar!

 1. Pollarna som står vid broarna upplevs som farliga för cyklister. I veckan har de tagit bort dem!
 2. Det saknas varningsskyltar då g/c korsar Rv 9 utanför Ravlunda 
 3. Bilister genar över på g/c utanför Ravlunda, trots heldragen linje

TV: ”Dessa stolpar monterades för att hindra biltrafik från att trafikera broarna. Detta eftersom broarna inte är dimensionerade för biltrafik.
Vi kommer att se över om det finns andra alternativ.”

”Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, kommer inte att sätta upp varningsmärke A16 ”Varning för cyklande och mopedförare” utmed väg 9 i närheten av Ravlunda.
Varningsmärken ska sättas upp när en fara är svår att upptäcka i tid för en förare som färdas med en hastighet som inte överstiger den på platsen högsta tillåtna. Varningsmärken innebär inte per automatik att trafiksituationen blir säkrare. Det är i stället så att man kan invaggas i en falsk säkerhet när varningsmärken sätts upp.
Om varningsmärken används för ofta riskerar också respekten för märket att minska. När det gäller varningsmärken för cyklande och mopedförare kan de användas där friliggande cykelöverfart anlagts och det inte går att se cyklande före märket, om ett varningsmärke satts upp. På aktuell plats är det god sikt utmed vägen åt båda håll, det finns inte heller några buskar eller andra buskage som kan skymma sikten.
Vårt motiv till bedömningen är att antalet cyklister som trafikerar vägen inte är större än vad som normalt kan förväntas sig samt att vägen är en bashastighetsväg där trafikanter bör förvänta sig att det kan finnas oskyddade trafikanter och därmed anpassa hastighet och körsätt därefter.
När det gäller stolparna som suttit på den heldragna linjen så blir dom tyvärr påkörda. När där inte är några cyklister på vägen är det tyvärr fordon som genar. Eftersom det är en heldragen linje är det förbjudet att passera den, men tyvärr händer den typen av överträdelser ändå. Det vi kan göra är att sätta upp nya stolpar inför sommarsäsongen när det är högsäsong för cyklandet, för att då öka tryggheten för cyklisterna.”

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Trafikverkets svarar på våra skrivelser

Supporterresa till Vittsjö

Vittsjö 2020-10-17 pdf
Fotbollsresa till Vittsjö
Vi gör ett nytt försök att åka och titta på Vittsjö kvinnliga fotbollslag som tränas av kiviksbon Thomas Mårtensson. Vi åker
med Kiviks Taxi från Torget lördagen den 17 oktober kl 12.00 för att vara på plats vid avspark mellan Rosengård och Vittsjö kl 15.00. Priset för resan är 150 kronor, tillkommer inträde 120 kr. Ungdomar under 15 år åker gratis. Meddela jankivik@outlook.com.
Sätt in 150 kr på Byalagets bankkonto 5147-2884 och ange ditt namn.
Cirka 35 platser – först till kvarn!
Vid inställd resa återbetalas pengarna.

Coronasäkerhet:
Vi tänker så här när det gäller Corona och säkerheten ombord. Sällskap/par som normalt umgås tight kan sitta bredvid varandra, medan de som åker ensamma sitter på ett eget dubbelsäte, vilket brukar innebär ca 35 personer beroende på fördelning. Det finns alltid handsprit ombord på bussen, som inför varje ny resa alltid är rengjord med sprit på utsatta ytor som handtag, bord, säkerhetsbälte, toalett etc.
Munskydd kan användas av de som så önskar, och känner sig mer trygga med detta, och finns att tillgå till självkostnadspris på bussen. Och givetvis stannar de hemma, som inte känner sig helt friska, och vi låter alla det sunda förnuftet råda.
Vänlig hälsning
Ulf Hansson
Kiviks Taxi
0414-70098

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Supporterresa till Vittsjö

ByaBladet nr 3

Här hittar du en länk till det senaste ByaBladet nr 3.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ByaBladet nr 3

Miljön, både trafik och allmänt på och omkring Kivik

Trafiksituationen
Byalaget har fått en inbjudan att delta med två personer från styrelsen i en digital workshop, arrangerad av Simrishamns kommun. Workshopen kommer att diskutera åtgärder för att bättre utnyttja den infrastruktur som finns i byn och planeras. Exempelvis använda parkeringarna effektivare, informera och styra trafikströmmarna till parkeringar och till och från hamnområdet m.fl.
Workshopen kommer att äga rum den 6 oktober.

Vi kommar att träffa representanter för Vitemölle Lejeförening innan mötet, för att höra deras tankar kring nedanstående frågor!

Vi kommer inte diskutera av Trafikverket redan fattade beslut (tvåfiligt vid macken, nya bussfickor vid Stärkan, in-utfart vid Fabriksgatan och ny sträckning till Musteriet).
 
Du som har ideér och tankar om trafiksituationen i byn, kan mejla ordförande Jan Nilsson, jankivik@outlook.com! Vi tar med alla synpunkter!

Fölande synpunkter har inkommit, uppdateras fortlöpande (2020-09-17):
Husbilarna: Ska de hänvisas enbart till uppställningsplatserna vid campingen, Kiviksgraven och Tuttevi?
Skall servicen vid Tuttevi byggas ut med sop- och latrintömning? Skall husbilarna ha förbud mot att köra ner i byn?
Skall det sättas upp anslag vid tillfartsvägarna var uppställningsplatserna finns?
Förbud för husbilar att parkera på platser öster om Lejegatan, mittemot Vitemölle Badhotell och kiosken.
Parkeringsförbud längs Tittutvägen-Lejegatan.  

Hamnen: Om vi får ökad trafik i hamnen och på Tuttevi borde kanske trafiken styras via Solevistigen-Reningsverket-Solevi? I så fall måste den asfalteras.
Skall vi ha parkeringsplatser framför båtklubben? Nej, menar många mejlskrivare.
Skall det anläggas ny parkering norr om bastun? Nej, menar flera mejlskrivare.
Skall enkelriktningen utanför Havängsbodarna tydliggöras bättre. Målade pilar?
I nuläget är det endast tillåtet att parkera på Tittutvägens ”sjösida”. P- alternativt stoppförbud på hela Tittutvägen och endast G/C + nyttotrafik under sommaren.
Tidsbegränsad parkering på hamnens parkeringar – 4 timmar.
Maxhöjdsbegränsare på alla parkeringar i byn-endast personbilsparkering. 

Byn: Skall Eliselundsvägens nedre del enkelriktas?
Vid korsningen Agdelundsvägen/Kiviks stora väg är det otydlig markering om hur cyklister ska ta sig över Agdelundsvägen. 
Vägbulor på Tittutvägen. 
Hur skall vägkorsningen– Riksväg 9 – Esperödsliden – Esprerödsallén utformas? Trafikverkets ansvar, men kanske kommunen har en idé om hur det kan lösas.
Hastigheten på Riksväg 9 måste beaktas och åtgärdas. Detta är dock inte kommunens beslutsområde.
Stoppförbud på Killebacken utanför bageriet.
Enkelriktat i både Kivik och Vitemölle: nedfart till hamnen genom Kivik, utfart via Vitemölle, infart till Vitemölle skall skyltas fordonstrafik förbjuden (gäller genomfart till Kivik), på så sätt minskas trafiken genom Vitemölle till Kivik och endast trafik från Kivik kommer att gå via Vitemölle. De som bor i Vitemölle påverkas på så sätt inte av detta och man slipper mötande trafik i Vitemölle.

Kiviks ”allmänna” miljö
Byalaget planerade i våras att ha ett möte med Samhällsbyggnadskontoret och diskutera och framföra synpunkter på miljön i byn med omnejd, sop-och latrintömning, asfaltering, badtrappor, gamla äppelodlingarna, hundlatrinlådor, sommarentreprenörer i hamnen m.m.
Vi kommer att ha ett möte med SBK i höst och kommer då att framföra de förslag, som kommer upp.
Huruvida det blir ett offentligt möte, eller under andra former vet vi inte i skrivande stund.
Därför är det viktigt, att du som har förslag på förbättringar skriver ett mejl till Jan Nilsson, jankivik@outlook.com, så framför vi dem vid vårt möte med kommunen.

Vi kommer fortlöpande att informera om ovanstående på hemsidan och Facebook. 

Föjlande synpunkter har inkommit, uppdateras fortlöpande (2020-09-17)

 • lagning av alla asfaltskadorna på våra gator
 • borttagen bom saknas vid Avenboksvägens slut
 • hundlatrinlåda önskas mellan Killegården och Agdelundsvägen och vid campingstigen-Tittutvägen
 • de gallrade äppelodlingarna läng Rv 9 – vad ska hända
 • flishögen vid Nordins väg (enl. vanligtvis välunderrättade källor ska flisen läggas på motionsslingan på Agdelund)
 • önskan om blomsterarrangemang liknande de man har i Simrishamn, fler bänkar i hamnområdet
 • badtrappa vid N. Hamnpiren
 • feldoserad badplatta vid N Hamnpiren
 • gröna pinnen – gran i stället – när
 • tillfälliga entreprenörer i hamnen – vilka regler gäller
 • större papperskorgar i hamnområdet
 • källsorteringskärl i stället för papperskorgar
 • fimpuppsamlingsanordning vid lekplatsen
 • överfulla återvinningsbehållare och skräpigt vid återvinningsstationen vid Nordins väg
 • skräpigt och snuskigt i Soleviskogen
 • allmän toalett väster om Buhres – när
 • Hårt slitage på strandängarnaTittutvägen-Lejegatan
 • ej asfaltering av Strandridarevägen
 • tydligöra naturskyddsområdena – tydligare skyltar, beivra camping
 • toalett på Torget
 • soptunna vid Kapellet, södra parkeringen
 • skyltar som anger var hjärtstartare finns
 • befinliga skyltar om strandskydd m.m. ersätts med nya. Befintliga oläsliga.  
Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Miljön, både trafik och allmänt på och omkring Kivik