Äntligen!

Byalaget firar tillsammans med kommunens duktiga personal att det rensas upp i byns gamla äppelodlingar längs riksväg 9!

Vi gläds alla!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Äntligen!

Röjning av äppelodling

Fastighet och gata/park meddelar, att de i dagarna kommer att börja röja de gamla igenväxta odlingarna längs Kiviks Stora Väg/Riksväg 9. Detta för att motverka att vildsvinen kommer in i samhället eller ut på vägen.

Detta är verkligen en glad nyhet! 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Röjning av äppelodling

Nyårstipsrunda 2019

I strålande solsken gick kivlingarna en trevlig tipsrunda i hamnen och byn. Vid målet väntade de glödande grillarna, nyårskorven smakade förträffligt!
Ett samarrangemang mellan Byalaget och Bastuföreningen.

Foto: Jan Nilsson

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nyårstipsrunda 2019

Tips på Nyårsafton

Vad gör man på nyårsafton i väntan på kvällen?

Jo man hänger med på Byalagets och Kiviks bastuförenings tipsrunda och korvgrillning.

Start på tipsrunda vid bastun kl. 11.

Grillen är varm för medhavda korvar från kl.12.

Sedan blir det PRISUTDELNING!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tips på Nyårsafton

Året Luciafirande

Julhelgen närmar sig och i torsdags trappades stämningen upp under Sophiaskolans lucia- och julsånger på torget. Ordförande Jan Nilsson passade på att önska alla EN RIKTIGT GOD JUL under utdelningen av ett smycke av Lisa Toft till sångarna i tåget.

Varmt tack till Sophiaskolan, Lions, och Kiviks simklubb som stod för försäljning av korv och dryck.

  

  

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Året Luciafirande

Byabladet 4

Här finns Byabladet 4, 2019.

Trevlig läsning önskar styrelsen för Byalaget på Kivik!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byabladet 4

Svar från Kommunpolitiker

Vid mötet med kommunpolitikerna, Pia Ingvarsson och Jeanette Ovesson på ICA, fick de en del frågor som de ville återkomma med svaren på. Bifogat finner ni dessa svar samt bilagor som det hänvisas till i svaren. Bland annat berörs hastigheter på väg 9 och skötselplaner för kommunens fruktodlingar och marker.

Svar från Politiker

Beslut SBN 2018-08-16Markanvisning del av Mellby 2752 och 3121 _

Alt A tävlingsbidrag steg 1

Kivik ej planlagt

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Svar från Kommunpolitiker

Minnesanteckningar Gata/Park

I november hade medlemmar från Byalaget samt Mats Olsson möte med Pia Petersson och Elisabeth Bringsäter från Gata/Park för att diskutera möjliga förbättringar av vägar och marker i och runt Kivik. I denna länk finns minnesanteckningarna från detta möte.

Gata-park 2019-11-12, minnesanteckningar

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar Gata/Park

Arkitektur-och kulturprojektplan

Kommunen har under hösten inventerat värdefulla miljöer i Kivik. Det har nu blivit din tur att hjälpa till med framtagandet av vårt arkitektur- och kulturmiljöprogram. Det som ligger närmast i tiden är en digital medborgardialog.
Medborgarnas hjälp behövs för att kartlägga kommunens landskap och bebyggelsestrukturer, det är ett sätt för oss att samla in värdefull information. Med start vecka 47 har du möjlighet att delta i den digitala dialogen. Genom en länk, som du hittar nedan, uppmanas du att sätta ut två markeringar på en karta. Den första markeringen handlar om din närmiljö. Uppgiften är att sätta en markering på en plats som du tycker är fin, en byggnad eller hussamling som är viktig att bevara eller din bästa vy över landskapet. Din andra uppgift är att sätta en markering på den plats i din närmiljö som du tycker lämpar sig för nybyggnation och bebyggelseutveckling.
Dialogen pågår mellan vecka 47 till vecka 51.
Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet med framtagandet av ett arkitektur- och kulturmiljöprogram. Under 2020 kommer programmet att ställas ut i sin helhet och då finns möjligheter att tycka till om innehållet.

LÄNK TILL DIALOGEN: https://www.simrishamn.se/bo-och-bygga/planer-och-utveckling/vara-oversiktsplaner/arkitektur-och-kulturmiljoprogram

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Arkitektur-och kulturprojektplan

Konsthantverkare i Albo härad

Glädjebärare!

Byalaget utlyser en tävling i att skapa en installation som ska placeras på Torget på Kivik – GLÄDJEBÄRAREN. Installationen ska kunna lysa upp under alla årets högtider och därmed skapa en känsla av samhörighet, funktion, skönhet och glädje. Inbjudan vänder sig till konsthantverkare i Albo härad.
Installationen ska skapas i väderbeständigt och underhållsfritt material, det skall också finnas möjlighet att sätta i marschaller eller ljusslingor. Installationen får inte innebära fara för människor. 
Installationen ska tillverkas och placeras på Torget till en total kostnad av maximalt 20 000 kronor, vilket finansieras av Byalaget på Kivik.
Förslaget, åtföljt av kostnad för installationen och placering, i A4 eller A3 lämnas till någon i styrelsen eller skickas till info@byalagetpakivik.se, utan att det framgår på förslaget, vem som är konstnär. Styrelsen måste ha förslaget senast 2020-02-10.

Förslagen kommer att presenteras på Byalagets årsmöte 2020-03-11. Då kommer vi ha en omröstning av medlemmarna i Byalaget och vinnaren utses. Byalaget förbehåller sig rätten, att efter konsultation med kommunen begära ändring eller om kommunen så beslutar, göra avslag på förslaget.
 
Installationen ska vara färdig för invigning 2020-05-20, Kristi Himmelfärdsafton.

Styrelsen ser fram mot många spännande förslag!

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Konsthantverkare i Albo härad