Trafikplan Kivik

Byalaget var i höstas inbjudna till en workshop kring trafikmiljön i Kivik. En del av våra synpunkter finns med i detta program – men inte allt.
I bifogat dokument kan du läsa om de åtgärder kommunen kommer att vidta på kort och lång sikt.

Här är en kort sammanfattning:

Etapp 1 (2021):
# Genomföra parkeringsreglering
# Information och hänvisning till befintliga parkeringsplatser
# Öppna upp parkering vid reningsverket i det fall det går att samordna med den pågående detaljplanen för hamnen i Kivik
# Informera om hållbara besöksresor
# Stödja ökad cykeluthyrning

Etapp 2 (2022):
# Påbörja projektering av nya parkeringar längs väg 9 och samordna med gång- och cykelväg utifrån cykelplanen (ingår även i sommaråtgärder)
# Dialog med Trafikverket om sänkt hastighet öster om väg 9
# Dialog med Trafikverket och påbörja projektering av separering av gång och cykelbana (Killebacken) och gångbana längs Tittutvägen
# Anpassa tidtabellen och öka turutbudet för Skåneexpressen 3 i dialog med Skånetrafiken
# Utred möjlighet att testa digital realtidsinformation i dialog med Trafikverket

Etapp 3 (2023 – 2025) – finansiering finns ej i dagsläget
# Utreda gångfartsområde i Kiviks hamn
# Marknadsför gaffeltur
# Utreda möjlighet till skyttelbuss och ta fram kostnadsförslag
# Följa upp tidsreglering av varuleveranser i centrala Kivik i dialog med näringslivet
# Genomförande av separering av gång- och cykelbana Killebacken och gångbana längs Tittutvägen

Trafikutredning 2021-03-11

Här kan du läsa det formella beslutet: Beslut SPN 2021-02-25Mobility Management-plan MM-plan – ÅVS Kivik_2

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.