Trafikverkets svarar på våra skrivelser

Byalaget skrev tre frågor till Trafikverket angående nya g/c mellan Kivik och Ravlunda. Nedan kan du läsa Trafikverkets svar!

  1. Pollarna som står vid broarna upplevs som farliga för cyklister. I veckan har de tagit bort dem!
  2. Det saknas varningsskyltar då g/c korsar Rv 9 utanför Ravlunda 
  3. Bilister genar över på g/c utanför Ravlunda, trots heldragen linje

TV: ”Dessa stolpar monterades för att hindra biltrafik från att trafikera broarna. Detta eftersom broarna inte är dimensionerade för biltrafik.
Vi kommer att se över om det finns andra alternativ.”

”Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, kommer inte att sätta upp varningsmärke A16 ”Varning för cyklande och mopedförare” utmed väg 9 i närheten av Ravlunda.
Varningsmärken ska sättas upp när en fara är svår att upptäcka i tid för en förare som färdas med en hastighet som inte överstiger den på platsen högsta tillåtna. Varningsmärken innebär inte per automatik att trafiksituationen blir säkrare. Det är i stället så att man kan invaggas i en falsk säkerhet när varningsmärken sätts upp.
Om varningsmärken används för ofta riskerar också respekten för märket att minska. När det gäller varningsmärken för cyklande och mopedförare kan de användas där friliggande cykelöverfart anlagts och det inte går att se cyklande före märket, om ett varningsmärke satts upp. På aktuell plats är det god sikt utmed vägen åt båda håll, det finns inte heller några buskar eller andra buskage som kan skymma sikten.
Vårt motiv till bedömningen är att antalet cyklister som trafikerar vägen inte är större än vad som normalt kan förväntas sig samt att vägen är en bashastighetsväg där trafikanter bör förvänta sig att det kan finnas oskyddade trafikanter och därmed anpassa hastighet och körsätt därefter.
När det gäller stolparna som suttit på den heldragna linjen så blir dom tyvärr påkörda. När där inte är några cyklister på vägen är det tyvärr fordon som genar. Eftersom det är en heldragen linje är det förbjudet att passera den, men tyvärr händer den typen av överträdelser ändå. Det vi kan göra är att sätta upp nya stolpar inför sommarsäsongen när det är högsäsong för cyklandet, för att då öka tryggheten för cyklisterna.”

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.