Byalagets sista program under året!

Nyårstipsrunda
Avsluta året med en trevlig tipsrunda med start på lekplatsen i hamnen!