2018

April 2018, Dokumentation rörande Trygghetsvandring och Grannsamverkan

Trygghetsvandring protokoll

Trafikverket Svar från vandring Kivik och St Olof

Samverkan råd

 

April 2018, Detaljplan Melby

Planbeskrivning-samrådshandling

plankartaA0-samrådshandling

– Kungörelse

 

Maj 2018, Policy för Byalagets medlemsregister enligt GDPR

Gällande Policy Medlemsregister 2018

 

September 2018, Skrivelse till Miljödomstolen angående Taggen Vindpark AB

Taggen aug 2018

 

November 2018, Ny gång och cykelväg mellan Kivik och Ravlunda

Här finns information.