Ärtsoppan

Veronica Bard har meddelat att hon tyvärr inte kan delta på vår ärtsoppekväll. Styrelsen arbetar med att hitta annan programpunkt.