Återremiss!

Många elever och föräldrar från Piratenskolan, byalagsmedlemmar och ”vanliga” kivlingar stod utanför sammanträdesrummet med slagfärdiga planscher, medan kommunfullmäktiges medlemmar kryssade sig fram till sammanträdeslokalen.

Väl därinne och efter lång väntan för eleverna kom frågan , som diskuterats i alla hus och hemman på Kivik sedan den 10 juni, gällande förslaget att lägga ner Piratenskolan.

Efter en kortare debatt, som inleddes med att Centern yrkade på återremiss, var det dags för omröstning. Som väntat stödde M, S och KI sitt eget förslag, medan alla övriga partier röstade för återremiss. Siffrorna blev 17-23, alltså återremiss.

Nu väntar ett omfattande arbete för förvaltningskontoret att presentera alla de analyser och konsekvensutredningar, som saknades i det ursprungliga förslaget. Även för föräldraföreningen och byfolket väntar en massa jobb med att analysera kommande underlag och själv komma med förslag och idéer utanför boxen.