Även Mellby Byalag..

Styrelsen för Södra Mellby kyrkbys byalag blev, precis som hela Kivik, mycket förvånad när vi fick höra att Piratenskolan i Kivik, en av kommunens bästa skolor, borde läggas ner. Beslutet väntas dessutom fattas inom mycket kort tid, inom några dagar. Kivik är idag det enda kustsamhället i kommunen som fortfarande har en skola kvar. En skola utgör ofta hjärtat av en by.
Vill Simrishamn kommun verkligen att Kivik, ett starkt varumärke i hela Sverige, ska förlora sitt hjärta? Med denna skrivelse vänder vi oss till alla de politiker som har röstat för att lägga ner Piratenskolan i kommunstyrelsen och som eventuellt planerar att rösta för förslaget i kommunfullmäktige på onsdag den 26 juni 2024. Förslaget som kommunen har lagt fram saknar både barnkonsekvensanalys, ekonomisk- eller konsekvensanalys överhuvudtaget.

Förslaget som innebär att barnen från en välfungerande skola med all infrastruktur som behövs skulle bussas till en byggarbetsplats under de kommande åren istället för att gå på en fungerande skola, behöver tänkas om. De vittgående konsekvenserna av detta beslut för hela Kivik och området har inte beaktats alls. En nedläggning av Piratenskolan skulle få negativa konsekvenser för alla Kiviksbor, precis som Södra Mellbybor, både stora och små, och därför motsätter vi oss starkt denna nedläggning. Våra kära politiker, tänk om, tänk bättre!