Beslut i KS och offentligt möte på Solevi

På det extra insatta mötet idag, 2024-06-19, beslutade KS att bifalla förslaget att Kiviks skola ska läggas ner läsåret 2025-2026.Se Simrishamns kommuns hemsida!Till

Samtliga delegater
i Simrishamns Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

2024-06-19

Piratenskolans
Föräldraförening, Byalaget på Kivik, Företagare i Kiviksområdet, alla övriga
föreningar och församlingen på orten inbjuder max två delegater från ert parti
till ett offentligt möte söndagen den 23 juni klockan 18.00-20.00 på
idrottsarenan Solevi i Kivik.

Vi är väl medvetna om att mötestiden inte är den optimala, men det är politiken som satt
tidsramarna och vi måste agera därefter.
Vi hoppas verkligen att ni har möjlighet att närvara vid detta viktiga möte.

Meddela malin_sundberg@hotmail.com
om deltagande namn, senast 2024-06-22

Välkomna!


Frågeställningar:

1.      
Vilka ställningstaganden har ditt parti vidtagit när det gäller ert beslut kring
”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning”?

2.      
På vilket sätt anser ert parti att kommunen följer Kommunallagen 11 kap § 1, när
det inte finns några ekonomiska kalkyler.

3.      
Vad skulle det innebära för ert parti om frågan återremitterades i KF?

4.      
Vilka konsekvenser förmodar ni påverkar socialsamhället Kivik vid nedläggning av
skolan i Kivik? I Simrishamns kommun i stort?

5.      
Hur ser ditt parti på sannolikheten för att en barnfamilj bosätter sig i Kivik om
skolan läggs ner? Ökar eller minskar sannolikheten?

6.      
Anser ditt parti att det ur befolkningsfördelning är positivt att Kivik saknar en
presumtiv åldersgrupp?

7.      
Anser ditt parti att förslaget påverkar företagens möjlighet till
kompetensförsörjning?

8.      
Anser ditt parti att varumärket Kivik kommer att påverkas om skolan läggs ner?
Simrishamn? Österlen?

9.      
Vilka ändamålsenliga lokaler föreslår ditt parti att museet ska flytta till om skolan
läggs ner?  


10. 
Hur kommer ditt parti att rösta i KF 26.6?


Eu

Föräldraföreningen
på Piratenskolan                             Byalaget
på KivikMalin
Sundberg                                                                           Jan
Nilsson