Bordläggning?

Byalaget och Föräldraföreningen har idag 2024-06-16 skickat nedanstående yrkande:

KS ordförande Jeanette Ovesson                                                                     2024-06-16

Gällande förslaget ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning”

 Vi, Piratenskolans Föräldraförening respektive Byalaget på Kivik, yrkar på att förslaget ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning” som ska behandlas i KS den 19 juni 2024 respektive KF veckan efter bordläggs och skjuts upp till oktober 2024.

 Vi anser att förslaget inte har presenterats för oss i rimlig tid och att relevanta handlingar såsom konsekvensanalyser, kalkyler, alternativ med mera är bristfälliga eller rent av undermåliga.

 Detta förslag är så genomgripande att hela Kivik med omnejd berörs och att ett förslag av denna dignitet inte kan stressas fram utan att vi som berörda invånare får ta del av relevant information och underlag i god tid innan beslut skall tas.

 Den demokratiska processen måste skötas på ett korrekt sätt så att förtroendet inte rubbas för våra folkvalda politiker. Dialog måste erbjudas till de berörda och ge dem rimlig tid att reflektera och analysera konsekvenserna.

Vänligen,

Martin Malmqvist                                                                               Jan Nilsson

Piratenskolans Föräldraförening                                                Byalaget på Kivik