En klok kivling har lösningen!

Med förvåning har jag tagit del av Simrishamns kommuns intention att lägga ner Kiviks skola. Mest bekymrad är jag över den hårt pressade tidplanen fram till beslut.

Det är otillständigt att ge det demokratiska samtalet så lite tid att formulera tänkbara alternativ till nedläggning, då förslaget får vittgående konsekvenser. En skola är ju själva förutsättningen för yngre familjer vid val av bosättning, och utan dessa familjer går samhället en dyster framtid till mötes.

Välkänt är, att huspriser på Kivik är ett stort hinder för tänkbara inflyttare i produktiv ålder, men vad har gjorts för att erbjuda rimliga villkor? Pågående och tänkta byggprojekt riktar sig i huvudsak till kapitalstarka köpare som önskar ett bekvämt fritidsboende på en attraktiv adress. Inte sedan utbyggnaden av Agdelund och i någon mån Bokekullen har rimliga huspriser erbjudits. Säga vad man vill om typhus, men sådana kan faktiskt hålla prisnivån nere.

I den information som nu nått allmänheten saknas totalt analys av långsiktiga konsekvenser. Ingen vision eller strategi lyser igenom, vilket är ytterst beklagligt. Vi minns nedläggningen av Rörums skola, där nu Sophiaskolan har lyckats skapa en profil som lockar många. Såvitt jag vet söker sig flera elever dit från såväl Kiviks som Sankt Olofs upptagningsområden. Det vore värt en analys i kommunen vad detta månde bero på.

En sak som också slår mig är framtiden för Kiviks Museum, en verksamhet som i närtid har hyllats och prisats men som nu verkar ha glömts bort helt. Genom idogt arbete har museet utvecklats förtjänstfullt och rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Det vore klädsamt att förklara tankegångarna kring detta. Man kan inte göra museet husvillt.

Mitt förslag är följande: Inrätta en arbetsgrupp i kommunens regi med deltagare från berörda intressenter och lägg fram en genomarbetad vision i frågan. Det synes lätt att lägga ner en skola, men effekterna är långt större än ett begränsat räkneexempel i en isolerad sektor kan visa.

Tommy Gustafsson