Föreningarnas skrivelse till kommunen.

Den 13 juni träffades representanter för föreningar i Kivik och sammanställde en skrivelse som skickats till kommunen.

Till

KSO Jeanette Ovesson

Alla politiska partier i KF

Byalaget på Kivik (och därmed alla föreningar i byn, Kulturföreningen Bernadotte, Båtklubben, SPF Seniorerna, Bastuföreningen, KAIF, Kivik Tång, Kiviks Museum och Kiviks Turism) och Piratenskolans Föräldraförening har i samverkan tagit del av förslaget att Piratenskolan på Kivik ska stängas läsåret 2025-2026.

Förslaget i sig är en besvikelse, men lika stor är besvikelsen över att vi inte har fått vara en del av den demokratiska processen.

Därför önskar vi, innan beslut fattas i KS, att få ta del av de underlag som ligger till grund för förslaget. Det gäller barn/elevantal uppdelat på år och skolor (Kivik, Sankt Olof), barnkonsekvensanalys, ekonomisk analys över effektiviseringar som kan göras på Sankt Olof skola. Konsekvensanalys för Kivik och dess samhällsfunktioner.

När vi fått ta del av dessa dokument önskar vi ett fysiskt möte med KS presidiet och detta före ert möte i KS 2024-06-19, på tid som ni föreslår. Kort om tid, men det är ni som satt tidsramarna!

Uttalandet att kommunen nu ska satsa på inlandsbyarna skickar märkliga/obehagliga signaler till befolkningen i kustbyarna.

Sedan förundras vi över varför man inte informerade de båda föräldraföreningarna i Kivik och Sankt Olof samtidigt.

2024-06-14

För Byalaget på Kivik                                                                 För Piratenskolans Föräldraförening

Jan Nilsson                                                                                     Tilde Höök

Ordf                                                                                                   Ordf