Företagarnas syn på Kiviks skola

Rädda Piratenskolan i Kivik

Vi företagare i Kivik tycker det är högst olämpligt att lägga ner skolan i Kivik.

Kivik är den ort i kommunen som har flest företagare efter Simrishamn och
personalförsörjning är en viktig del för oss.

För att få familjer att bosätta sig på orten så behövs det en skola, Kivik är idag
det enda kustsamhället som har kvar en skola och dess attraktionskraft ökar av
ett rikt företagsliv som i sin tur underlättas av en skola på orten.

Kivik är dessutom ett väldigt starkt varumärke som man skulle kunna använda
sig av för att locka hit ännu fler familjer i stället för att satsa så mycket kraft på

att lägga ner skolan.

Många småföretagare i landet jobbar idag på distans och kan flytta till vilken ort de vill, då är Kiviks starka varumärke ihop med en skola något som ger en stor attraktionskraft.

På detta vis kan vi öka inflyttningen till kommunen i stället för tvärtom eller åtminstone se till så att inte ännu fler personer i arbetsför ålder flyttar härifrån, för hur skall då skola och äldrevård finansieras?

Småföretagare som jobbar på distans kommer dessutom hit med ny köpkraft och kan
få de många företag som redan finns på orten att expandera ytterligare.  

Vi yrkar på att ärendet om skolans nedläggning återremitteras.

Följande företag instämmer på ovanstående, dessa företag sysselsätter idag drygt 400 anställda.

                           Kivik 19 juni 2024

Kiviks Musteri, Thomas Jensen                  Buhres Fisk, Jonas Lagnell

Kylprodukter i Kivik, Jens Bladh                 Äppelriket, ekonomisk förening

ICA Supermarket Kivik, Ola Jönsson         Kivik Express, Anders Falk

Kiviks Bygg, Göran Eriksson                       Göranssons Frukt i Kivik, Göran Göransson

Lundbergs El, Rickard Lundberg               Blågrund Frukt, Eskil Cappelin

Andersson Åkeri, Niklas Andersson        Mellbybagaren, Daniel och Johan Andersson

Kiviks Café, Gun Svensson                        Café Annorlunda, Johan Feuk

Alle på Österlen, Eva Thuresson           Skepparps Vingård, Bengt Åkesson

Kiviks Camping, Peter Feuk                     Blåsingsborg, David Wong