GDPR

År 2018 trädde en ny EU-lagstiftning i kraft, ”Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, enligt GDPR”. Lagstiftningen gäller alla föreningar, företag och myndigheter som på något sätt samlar in information om personer. GDPR (The General Data Protection Regulation) avser att stärka individens rättigheter och skyldigheter.

Här finns länken till den policy som styrelsen för Byalaget på Kivik antog vid styrelsemöte 2018-05-23.

Gällande Policy Medlemsregister 2018