Grannsamverkan

Bilagt hittar du tips och råd från Kenneth Johansson LF, på hur grannsamverkan kan utformas. Här hittar du också en länk till ett företag, som säljer DNA-märkning och en bra app, som både Polisen och försäkringsbolagen rekommenderar.

När ni startat en grannsamverkansgrupp, är det bra om ni informerar Byalaget. Då vet vi var ni finns och kan tipsa boende i de områden, som inte startat grupper.

Samverkan råd

Se även www.polisen.se