Harriet Gestrelius analys och förslag

Nedmontering av Kivik?

Kan vi vara överens om att Kivik är en viktig kugge i Simrishamns turismmaskineri?

Kivik är högst troligen den ort som flest svenska känner till i det här hörnet av Sverige. Därmed är det Kivik som är den största magneten som bidrar till att Simrishamn och småorter i kommunen besöks, och att deras fantastiska utbud av matställen, kultur och natur kan upplevas av besökande turister.

Vad krävs för att hålla Kiviks kuggen vid liv och utvecklas till förmån för hela kommunen också i framtiden?

Det är inte för att Kivik, som andra kustnära orter i kommunen, framför allt skall befolkas av äldre samt icke permanentboende. Nej, det som får Kivik att fortsätta utvecklas är framförallt, företagarna, affärsidkarna, kulturarbetarna och de yngre invånarna. Och samtliga av dessa är eniga om en sak: ATT SKOLAN I KIVIK MÅSTE FINNAS KVAR. Så man frågar sig vilken konsekvensanalys som ligger bakom att ni kommunpolitiker som röstar för nedläggning, inte har tagit detta i beaktande. Inflyttningen till Skåne är störst i Sverige. Många flyttar till det nordvästra hörnet av Skåne med Bjärehalvön som favoritställe, men det sydöstra hörnet med det kända Österlen bör kunna hävda sig väl, speciellt med tanke på alla sommarboende som finns i Kivik. Befolkningen dubblas ju under sommaren, och antalet besökande räknas i hundratusentals.

Det finns bl. a. två anledningar till att befolkningsmängden under vintern har sjunkit något i Kivik – en siffra som politikerna använder som ett av beslutsunderlagen för att stänga skolan. Dessa är:

1. Ingen nybyggnation under många år på grund av en uppskjuten utbyggnad av reningsverket i Kivik med syfte att öka kapacitet

2. Nu när nybyggnationen kommit igång säljs de nya fastigheterna till höga priser, ca 6 miljoner kr. Nivåer som är svåra för de flesta barnfamiljer att klara.

Även dessa beslut, direkt och indirekt, har ni kommunpolitiker stått bakom, vilket hindrat nyinflyttning av unga familjer till Kivik.

Sist men inte minst. I kommunens ganska gedigna ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning” som ligger till grund för beslutet att stänga Kiviks Skola finns ingen konsekvensanalys/riskanalys som arbetsmiljöverket föreskriver i Broschyr för Politiker. Hur förbättras arbetsmiljön för skolbarn och anställda vid en nedläggning av en skola?

Dessutom saknas en konsekvensanalys ur ett samhällsperspektiv. Västerviks Kommuns konsekvensanalys innehåller påverkan på samhället (småorter) vid skolnedläggning; samhället, näringslivet, familjen, ekonomiska effekter, effekter från processen.

Läs gärna detta och fundera på om inte skolans nedläggning ska återremitteras.

konsekvensanalys-i-ett-samhällsperspektiv

Intressant läsning är också Åsa Morbergs, docent, svar på frågor om nedläggning av skolor. www.solnatverket.wordpress.com/byskoleupproret/fragor-och-svar/

Harriet Gestrelius