Kivik Tång – Marina kolonilotter

NYHET: Fortsätt gärna och studera denna hemsida, men Kivik Tång har nu en egen hemsida, www.kiviktang.se

Föreningens idé och arbete belönas av Simrishamns kommun.

Anders Andersson tog idag emot kommunens Hållbarhetspris 2023 för föreningen Kivik Tång. ”Projektet kombinerar lösningar på ett antal miljö- och klimatutmaningar i en innovativ anda med bas i lokalsamhället och allmäsgilitiga effekter.” (Ur juryns motivering)

Många mötte upp till tångkursens andra möte den 13 februari.

Genomgång av tångarter som trivs i våra vatten, kikande på varelser som lever bland algerna samt bildande av arbetsgrupper för allt det praktiska som väntar under säsongen.

Utvecklingsgruppens första möte.

Tisdag kväll och det var fritt fram för idéer om hur Kivik Tång ska ta odlingen vidare med nya grepp om material, konstruktion och format. Totalt nio deltagare som ses igen 7 februari.

Vi söker flytvästar, ankare, tampar m m till föreningens båt.

Den här säsongen har vi tillgång till en riktig båt för att kunna arbeta med våra odlingslotter. Har du båtprylar som inte längre används tar vi tacksamt mot gåvor.

Hör av dig med ett mejl till vår ordförande och berätta vad du kan ställa upp med. Skriv till anders.ep.andersson@gmail.com så blir både han och alla deltagare glada.

Kursstart med många nya deltagare.

Ett 30-tal nyfikna på tångodling samlades till årets första träff på Äppelgården i Kivik. En del kände vi igen från förra året, men många var nya bekantskaper. Kul att vi väckt deras intresse för alger och att de vill lära sig mer om tång som havsgröda. Nästa möte den 30 januari.

Nytt om skånsk tångodling.

Souto Ocean Culture AB i Lund ska tillsammans med Marint centrum i Simrishamn utveckla en projektidé i syfte att etablera kommersiell odling av tång i Skåne. Företaget har sökt och fått ekonomiskt stöd från regionen. Vi som sedan 2021 på ideell basis odlar alger på försök i havet utanför Kivik är glada över att andra också ser möjligheter i tången som nyttig havsgröda.

Vår förening och deras företag har naturligtvis olika förutsättningar men samma mål. Genom Marint centrum, som vi båda samarbetar med, kan vi dela kunskap och erfarenheter på vägen mot en hållbar odling av ätliga alger.

Hälsningar, styrelsen i föreningen Kivik Tång

Välkommen till årets kurs i tångodling.

Väl mött 17.30 den 16 januari på Äppelgården, Eliselundsvägen 8 i Kivik.
Agenda
Inledning av styrelsen Kivik Tång 
Presentation av deltagare
Skapa arbetsgrupper
Föreläsning av Josefine Larsson
Fika (ta med egen mugg)
Avslutning

Nu är det beslutat, vi är en förening av tångodlare.

Ett 15-tal mötesdeltagare enades den 28 november om att bilda Föreningen Kivik Tång. Enligt antagna stadgar är ändamålet ”…småskalig odling för eget bruk genom att anlägga ett kolonilottsområde i havet längs Kiviks kust.” Till ordförande valdes kustrådet Anders Andersson med Byalagets ordförande Jan Nilsson som vice.

Vill du veta mer om verksamheten, bli medlem eller delta på annat sätt, kontakta Anders på 0705-73 25 00 eller Jan på 0723-16 61 15.

Tångodling som hobby – ny kurs startar 16 januari.

Ett 20-tal deltagare var med i vår första kurs om tångodling i marina kolonilotter. Nu ges en ny möjlighet att få veta mer och lära sig om nyttan med odla, skörda och tillaga alger.

Kursen är avgiftsfri.

Vi ses första gången den 16 januari 17.30 på Äppelgården i Kivik och sedan under ytterligare två måndagar på samma adress. Teman som tas upp är bland annat:

Hanöbuktens möjligheter och begränsningar för tångodling.

Tång som odlingsbar, hållbar och ätbar havsgröda.

Koloniodling i praktiken och hur vi tillsammans kan utveckla den.

Du kommer också att få prova på att laga ”blå mat” med lokala kockar som inspiratörer.

Anmäl dig till maria.karlsson@sv.se senast den 31 december.

Deltagare från första kursen i färd med att praktisera tångodling.

Tångavslutning 2022 med tack för året och välkommen åter.

Deltagarna samlades i veckan för en genomgång av verksamhetsåret. Kustrådet Anders A kunde visa på ett stort antal aktiviteter och att Kivik Tång lockat fler medlemmar till fortsättningen av försöket. Som tack och minne av detta år fick alla ett fotoalbum om säsongens händelser. Nästa möte blir i november och tar upp planer och idéer för 2023.

Är du nyfiken på Kivik Tång och kanske intresserad av att delta 2023
hör av dig till byalagets ordf. Jan Nilsson, jankivik@outlook.com

Det kallas blå mat när den bygger på råvaror från havet, som här t ex.

Menyn skapades av Anna Hennix på Stockeboda.
Den tillagades av några deltagare i Kivik Tång och serverades till många fler.
Fantastiskt gott! var det genomgående betyget.

Sillens dag i Simrishamn 17 september blev också en tångens dag.

Blåtröjorna som bemannade bordet i hamnen, rapporterade om en strid ström av nyfikna samt om ett antal intresserade av att delta i det fortsatta arbetet med Kivik Tång. En lyckad dag.

Måndag 12 september och ”halva Kivik” besöker Havhøst i Köpenhamn.

Det är Havhøst som inspirerat Byalaget till att starta Kivik Tång. Den danska förebilden har under tiotalet år sett marina kolonilotter bildas på mer än 20 platser i landet. Och deras arbete har bara börjat.

Om du skulle missa senaste numret av Österlenmagasinet.

https://www.meraosterlen.se/simrishamn/tangbuffe-satte-ljus-pa-kiviks-marina-kolonilott-177dcccd/

Den 17 september är det Sillens dag i Simrishamn och Kivik Tång deltar.

Här har du programmet med allt som händer mellan 10.00 och 15.00.

https://www.simrishamn.se/om-kommunen/turism/sillens-dag-i-simrishamn

Imorgon torsdag 25.8 träffar du oss i hamnen under Östersjödagen.

Mitt emot Buhres ställer vi upp tältet med några smakprov på tångpesto och tångkex. Där kan du också anmäla intresse för nästa kurs om att odla i marina kolonilotter. Välkommen.

Odlingsbäddarna ligger i sjön till början av oktober. Men tills dess ligger deltagarna i med mycket annat som rör Kivik Tång. Som t ex.

9 augusti träffar vi Naturskolan och visar hur man kan odla ätbart och hållbart i havet.

25 augusti deltar Kivik Tång i Östersjödagen i hamnen.

17 september är det Sillens dag i Simrishamn och då är vi på plats.

24-25 september finns vi med på Skördemarknaden i Kiviks hamn.

Du som är intresserad av mat, ekologisk hållbarhet och havet är välkommen att möta upp.

”Våga tänka annorlunda. Nya stigar leder till nya världar och upptäckter. Sten K Johnsons stiftelse har ambitionen att hjälpa de som vågar ta nya vägar framåt.”

Stiftelsen har tilldelat Byalaget ett stipendium för vårt projekt Marina kolonilotter. Alla som är engagerade i Kivik Tång är naturligtvis glada för det ekonomiska stödet. Men stipendiet inspirerar och uppmuntrar oss även att fortsätta tänka annorlunda. Läs gärna mer om Sten K Johnsons Stiftelse på stenkjohnsonsstiftelse.se Byalaget tar emot stipendiet 20.6.

Tång på gång, del V.

Tältmötet den 27 maj genomfördes i storm och under anstormning. Trots ett ogynnsamt väder var det många som kom för att prova tångchips, tångpesto och tångknäcke samt höra mer om projektet marina kolonilotter. Kustrådet Anders Andersson summerade dagens aktivitet som en ”lysande tångdag”. Att flera nya dessutom ville delta i gruppen kring Kivik Tång var en extra bonus för arrangören.

Bilden är tagen när tältet fått sin plats någorlunda i lä och före elvaslaget då de första besökarna kom och andra sedan dök upp i en strid ström fram till fyra.

Tång på gång, del IV.

Projektet innebär att odla för att skörda, och att skörda för att äta. Men Kivik Tång är framför allt ett bidrag jämte många andra lokala ansträngningar till att skapa en ”bukt i balans”. Under Hanöbuktsveckan 21 till 28 maj är mångfald och hållbart i fokus. Den 27 maj är det tältmöte i hamnen om Kivik Tång. Välkommen 11 – 16.

Tångchips.

Tång på gång, del III.

För några veckor sedan byggde kursdeltagarna odlingsbäddar med den äran. Nu i dagarna har de flitigt plockat algen rörhinna till ramarna och raskt börjat sätta dem i sjön. Samtidigt pågår andra delar i testprojektet Kivik Tång, ”provrörsbefruktning” av blåstång t ex.

Kivik Tång, projektet presenteras i ny trycksak.

Kan ålakusten även bli en tångkust? Vi gör ett försök.” Snart kommer odlingsbäddarna med alger att sjösättas utanför södra hamnpiren. Under sommaren vill Byalaget informera så många som möjligt om projektet Kivik Tång. Trycksaken är en viktig del i det arbetet. Om du vill medverka till att sprida berättelsen, hör av dig till vår ordförande på jankivik@outlook.com och be om lämpligt antal foldrar att dela ut bland grannar, vänner, arbetskamrater m fl.

Programmet för Hanöbuktsveckan, förhandstitt.

Kiviks dag är den 27 maj med ”tältmöte” i hamnen mitt emot Buhres. Då berättar kustrådet Anders Andersson om vårt projekt Kivik Tång, odling i marina kolonilotter.

”Tillsammans för Hanöbukten” pågår 21 — 28 maj och presentationen av samtliga aktiviteter under veckan kommer i mitten av maj månad.

Tång på gång, del ll.

Deltagarna i kursen ”Marina kolonilotter” har nu gått från teori till praktik. Förra veckan snickrade vi odlingsbäddar. Det gick snabbt, det blev bra och om några veckor ska dom sjösättas i havet utanför hamnen för säsongens vattenbruk. Vill du veta mer, missa inte den 27 maj då Byalaget har ”tältmöte” om projektet i hamnen mitt emot Buhres.

Ett 20-tal blivande vattenbrukare snickrade lådor tillsammans för odling av rörhinna.

Marin kolonilott 2022-03-08

Efter en sommar med positivt odlingsresultat fortsätter nu arbetet med planering för kommande odlingssäsong.

Vi kommer att genomföra en kurs i tångodling, med  start den 9 mars 2022. Kursen är fulltecknad i år. Ny kurs kommer att startas under 2023.

Kursen kommer att innehålla teori om havsmiljö och odling, praktik med att bygga odlingsbäddar och odla samt att skörda och tillaga blå mat. Vi förenar kunskap med social samvar0!

Vi är mitt uppe i att söka ekonomiskt stöd för vårt arbete och planera årets aktiviteter. Den 10 februari 2022 fick vi ett glädjande besked: Sparbanken Syd beviljar vår ansökan med 30 000 kronor! Detta innebär att vi kan starta upp vårt projekt med marina kolonilotter! Tack till Sparbanksstiftelsen!  

Anders Andersson och Jan Nilsson

Byalagets och kustrådets vision av marin kolonilott

Att i fältförsök visa på möjligheter till en utveckling av marin kolonilott i Kiviks havsområde.

Marin kolonilott är en odlingslott i havet där man odlar råvaror från havet, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus eller en kryddträdgård. Men till skillnad från odling på land behövs det varken tillsättas näring eller vatten till odlingarna. I havet finns tillräckligt med näringsämnen i form av kväve och fosfor. Det skulle kunna bli så att man i framtiden kan bli självförsörjande på blå proteiner.

Varför?

Tång är väldigt intressant ur ett miljö- och klimatperspektiv. Kan vi förädla det på ett bra sätt kan det ha effekt på klimatet i framtiden.

Vi står inför en extrem utmaning att föda en växande befolkning i världen. 70 procent av jordens yta består av hav, men vi äter väldigt lite därifrån så det är en outnyttjad resurs.

Blåstång, den naturliga startpunkten

 • Växer på stenar i vattenbrynet
 • Skördas från maj till september
 • Innehåller vitaminer och mineraler
 • Används i soppa, sallad och till fisk

Pågående arbete

 • Inhämtning av kunskap genom studie av andras erfarenheter
 • Knyta intressenter till förstudien
 • Mätning av vattenkvalitet och andra provtagningar
 • Förberedelse av fältutrustning och dess placering

Tångodling i Hanöbukten

Det är naturligtvis som alltid när man försöker sätta sig in i nytt ämne, vattenkvalitet, så inser man hur komplex frågan är. Så många parametrar som bidrar till den vattenkvalitet Hanöbukten har idag.

 • Försurningen från svavelhaltiga utsläpp
 • Ett varmare klimat med längre växtsäsonger innebär både en högre produktion och en högre nedbrytning av organiskt material.
 • Hur marken används har enligt många undersökningar visat sig ha stor betydelse (barrskog kontra lövskog)
 • Utdikning av våtmarker
 • Utsläpp av kemikalier

Listan kan göras lång och mycket arbete har gjorts och görs för att förbättra vattenkvalitén. Salthalten är en begränsande faktor på tillväxttakten i Hanöbukten jämfört med västkusten.

Visionen är att driva en  marin kolonilott och skörda bland annat tång för att använda i matlagning.

Vad pågår i våra grannländer Danmark och Norge

I Danmark har det startats marina kolonilotter sedan fem år tillbaka. Ca 25 marina kolonilotter har startats upp och ca 1000 personer arbetar och skördar tång och musslor. I Norge pågår också tång- och musselodling i fjordarna sedan många år tillbaka.

Vad pågår i Sverige

 • Tjärnö marina laboratorium pågår just nu ett pilotprojekt inom projektet Marint gränsforum Skagerak där man tar fram en testanläggning. Projektet är fokuserat på att utforma kolonilotten, testa olika redskap och organismer som är lämpliga, samt skapa en informationsplats runt framtidens mat. Knutet till Göteborgs universitet.
 • Askö försöksanläggning har utvecklingen i och kring Östersjön som fokusområde. Knutet till Stockholms universitet.
 • Många universitet och högskolor har olika projekt inom havsforskning. Naturskolor bedrivs i många kommuner, t.ex. Simrishamn.
 • Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening; är en branschförening för företag som odlar eller skördar musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land. I skrivande stund ingår 10 företag i branchorganisationen (ex. Nordic Seafarm; Catxalot; Warbergs Tångbruk; Scanfjord).
 • Fiskauktion; I mars 2021 var det premiär för något helt nytt bland fisk och skaldjur på Göteborgs fiskauktion, färsk tång direkt från havet. Sista lådan på halvt kilo sockertång gick för 850 kr.

Många intressenter behöver samarbeta för att odling skall kunna bli verklighet även i Hanöbukten.

Marint centrum

Ambition är att bidra till att skapa en lokal fiskerinäring som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.
Rent vatten är ett annat fokusområde.
Marint centrum är knuten till Lunds universitet.

Samverkan för Hanöbukten

I deras vision är det lokala engagemanget avgörande. Det är vi bybor, sommargäster, fiskare, lokala myndigheter, föreningar och företagare som ser förändringar och som gör iakttagelser. Det är vi som kan se till att det görs insatser för att förbättra miljön.

Kontaktuppgifter

Byalaget på Kivik, Jan Nilsson ordf.

Anders Andersson Kustråd

Samverkan för Hanöbukten, Thomas Johnsson