Kiviks Turism analyserar och föreslår åtgärder

Stoppa nedmonteringen av Kivik!

Kiviks Turism är paraply- och marknadsföringsorgan för framför allt besöksnäringen på Kivik
med omnejd, och föreningen omfattar ett 80-tal företag och föreningar som arbetar tillsammans,
och som står för en viktig del av kommunens besöksnäring och därmed skatteintäkter. Eftersom
vi även fungerar som en allmän företagarförening, bevakar vi alla typer av frågor som berör
näringslivets intressen i Kiviksbygden.

Vi har tagit del av det dåligt underbyggda politiska förslaget att lägga ner Piratenskolan på
Kivik, och är mycket bekymrade över förslagets innehåll och de konsekvenser det får för
bygden, både för de invånare som faktiskt flyttat hit just för att det finns en skola, och för våra
företags framtida möjligheter till rekrytering av yngre personer och barnfamiljer. Är tanken att
ett av både kommunens och Österlens starkaste besöksmål och varumärken ska dräneras på
utsikter att rekrytera och locka yngre människor att bo permanent här?

Vi instämmer i Tommy Gustafssons välskrivna inlägg in YA om att det dels har gjorts väldigt
lite för att bygga nya, attraktiva och prisvärda bostäder för yngre personer. Samtidigt ser vi att
det inte saknas bostäder med även för barnfamiljer rimliga prislappar både på Kivik och i det
omedelbara närområdet. Detta marknadsförs dock dåligt, och istället för att bygga nya hus för
de med välbeställda plånböcker, kunde även bostäder med rimliga prislappar prospekteras.
I det politiska förslaget finns att förskolan på Kivik ska vara kvar. Vi undrar vem politikerna
bakom förslaget tror ska flytta till Kiviksområdet med den kortsiktiga ”möjligheten”, väl
medveten om att efter bara något år ska barnen istället skjutsas till andra orter? Det kommer
snarare tvärtom att minska inflyttningen av yngre och helt förvandla Kivik till en ort för
välbeställda pensionärer eller deltidsboende.

Vi anser att pandemiåren visade att Kivik och Österlen fungerade alldeles utmärkt som
tillflyktsort, och att människor som annars bor och arbetar på helt andra orter i både Sverige
och utomlands under 2020–2022 lika framgångsrikt kunde bo, leva och verka här på distans.
Rätt marknadsfört av kommunen, skulle man enkelt kunna öka inflyttningen som en direkt
pandemieffekt – här är kommunalskatten relativt låg, det finns attraktiva miljöer, levande byar
med rikt företags- och föreningsliv, skolor, affärer, caféer, restauranger och mycket, mycket
mer. Lär istället av till exempel Båstad som lyckades ta tillvara den chansen, istället för att
lägga ner en välfungerande skola på en attraktiv ort! Konsekvenserna av förslaget att lägga ner
kostar på sikt betydligt mer än att behålla skolan och att marknadsföra kommunen rätt.
Tänk om, tänk rätt – innan det är för sent!

Dafvid Hermansson Kristina Levinsson
Ordf. Kiviks Turism Vice ordf. Kiviks Turism