Nedläggning av Piratenskolan?

Den 10 juni var två representanter från Byalaget tillsammans med övriga byalag i kommunen inbjudna till ett dialogmöte med kommunledningen. Jan Nilsson ordförande och Bo Nilsson ledamot i Byalaget deltog på mötet.

Föredragande på mötet var Jeanette Ovesson KF ordf, med support av förvaltningschef, ordförande BUF, socialchef och ordförande SOC.

Hela den politiska gruppen har utarbetat ett paketförslag som diskuterats bland alla 10 partierna i KF. 6 av 10 står bakom förslaget, som måste beslutas i sin helhet och gälla fr.o.m läsåret 2025-2026.

Behandling i KS den 19.6.

Beslut i KF 26.6.

Förutsättningar:

 • Färre barn föds i kommunen
 • Fler äldre i kommunen
 • För många lokaler som inte utnyttjas maximalt
 • Svårt med kompetensförsörjning
 • Ny översiktsplan med sikte på 2040 ska utarbetas
 • Fokus på inlandsbyarna, där det finns bästa möjligheter för utveckling med tanke på infrastruktur och bostadsbyggande

Förslag:

 • Äldreboende i Kivik, Hammenhög, Skillinge, Simrishamn.
  Stänga och avyttra lokalerna i Borrby, Sankt Olof.
 • Flytta resurser från äldreboende till hemtjänst (detta eftersom fler önskar bo kvar hemma)
 • Ny förskola byggs i Simrislund.
  Stänga och avyttra Kometen, Fjärilen.
 • En grundskola kvar i norr: Sankt Olof, med elever från Kiviks och Sankt Olofs skolor (Ca 150 elever.) Hyra paviljonger (1 500 000–3 000 000 kr/årligen), eftersom Sankt Olofs skola inte har plats.

Kiviks skola stängs och avyttras. Idrottshallen säljs ej.
Elever från Kivik bussas till Sankt Olof eller till den skola som vårdnadshavaren väljer.

 • Förskolor i Kivik, Sankt Olof, Gärsnäs, Borrby, Simrishamn, Skillinge.
  Förskolan i Kivik flyttar till Äppellunden, fd förskolan.
 • En förskola i Hammenhög (en kommunal och en fristående idag).

Ovanstående har skickats ut till samtliga föreningar i Kivik. I dag, 2024-06-13, har representanter för föreningarna haft ett möte angående förslagen. Vi har enats om en skrivelse, som ska skickas till kommunen. Vi kommer att redovisa skrivelsen här inom kort.