Offentlig hearing på Solevi 23.6

Föräldraföreningen och Byalaget bjöd in två representanter från alla partier i fullmäktige med kort varsel. Med kort varsel eftersom politiken valt att ha väldigt snäva tidsramar, för att slippa debatt? Alla partier utom V och KP hade möjlighet att komma.

Bion ställde in sin söndagsföreställning för att alla skulle komma, och det gjorde de! Cirka 200 personer satt och stod längs väggarna och fick höra vad politikerna ansåg i utskickade frågeställningar.
S och M inbjöd samtliga partier i början av året för att diskutera det femåriga avtalet gällande Kivik och Sankt Olofs skola, som går ut 2025/2026. Efter diskussioner återstod endast M och S och kanske något annat parti, som ensamma fortsatte att utarbeta nuvarande förslag. Vad vi förstår i FF och Byalaget, fick/ville? inte de andra partierna delta i diskussionerna.

Förslaget presenterades för förvaltningen, rektorer, personal, byalag och föräldraföreningarna samtidigt måndagen den 10 juni. Föräldraföreningarna i Kivik och Sankt Olof var för sig. En dålig strategi, vilket Byalaget påpekande, utan respons från BUNs ordförande. Vilka signaler skickar BUN till våra byar om man inte vågar delge ett obehagligt förslag?
Torsdagen den 13 juni på förmiddagen, då skolbarnen sjöng ”Den blomstertid nu kommer”, meddelades det officiellt på skolans föräldrakanal att skolan i Kivik skulle läggas ner! Naturligtvis ett stort misstag, som KF-ordförande bett om ursäkt för. Detta, menar FF och Byalaget, är ett flagrant misstag, som visar på att vår kritik för bristande kommunikation och transparens är korrekt.

Föräldraföreningen och Byalaget har framfört att beslutsunderlaget är undermåligt kanske t.o.m lagstridigt, förutom att det uppfattas som icke objektivt: barnkonsekvensanalys, ekonomisk analys m.fl saknas helt.
M, S och MP menar att de efterfrågade utredningar görs efter fattat beslut i KF eller att det finns äldre utredningar som åberopas, ett förfarande som alla övriga närvarande starkt ifrågasätter lagligheten i.
Flera andra frågor framfördes, bl.a från företagarna, föreningarna och privatpersoner.

Frågestunden avslutades med att partierna fick redogöra för hur de tänker rösta i KF på onsdag den 26.6, den snabbaste beslutsprocessen för Kiviks del på flera hundra år!
M, S röstar ja. MP troligen ja. SD, C, L, KD, ÖP återremiss. V och KP vet vi ej.
Så har undertecknad uppfattat ståndpunkterna.

Efter mötet 26.6 återkommer både FF och Byalaget med förslag på hur den fortsatta demokratiska processen kan utformas!