Offentligt möte med Jeanette Ovesson

I går kväll (måndag) mötte ett hundratal kivlingar Jeanette Ovesson på uppmaning av Piratenskolans Föräldraförening. Där var barn från skolan, föräldrar, företagare, vanliga oroliga kivlingar, representanter från Föräldraföreningen, Byalaget och övriga föreningar på Kivik. Där fanns även representanter från andra partier, som inte gav sig till känna, utom Gudrun Schyman.
Jeanette redovisade förslaget som M och S utarbetat. Övriga partier har i varierade grad medverkat i utarbetandet.
Därefter lämnades ordet fritt. Kritiken som framfördes, var tidpunkten för när förslaget blev offentligt. För detta medgav JO att det var fel och bad om ursäkt för detta.
Övrig kritik var den totala bristen på dialog och det undermåliga beslutsunderlaget.
Mötet mynnade ut i att det framfördes en önskan att JO skulle föreslå att hela ärendet ska återremitteras, för att göra om processen på ett demokratiskt och transparant sätt. GÖR OM OCH GÖR RÄTT!
Samtliga föreningar, organisation yrkar på samma sätt!
Vad händer nu? I morgon, onsdag, har KS möte. Beslutet från det mötet ”skickas vidare” till KF, som har möte den 26 juni.
Föräldraföreningen och Byalaget har planer på att bjuda in politiker från samtliga partier till ett offentligt möte för mötet i KF. Vi återkommer!