Ravlunda Byalag stödjer Kivik

Tacksam för vidarebefordran till Jeanette Ovesson samt andra berörda gällande ärendet om Kiviks skola.
Med anledning av förslaget att lägga ner skolan i Kivik vill styrelsen i Ravlunda sockens byalag framföra att vi stödjer begäran från Kiviks byalag och Piratenskolans föräldraförening att återremittera frågan om skolans nedläggning med de argument som  framfördes i inskickat yrkande 240616.

Vänliga hälsningar

Ravlunda sockens byalag
Inga Zetterqvist
Ordförande