Sabotage!

Byalagets välkomstskyltar vid infarten till byn har utsatts för sabotage: någon har tagit bort skruvarna som håller skyltarna på plats. Detta har medfört att skyltarna delvis vridits sönder.
VEM KAN HA INTRESSE AV ETT SÅDANT NIDNINGSVERK?