Svar från Skånetrafiken

Angående busshållplatser Kivik

De två hållplatser vi väljer att ha kvar täcker upp Kivik väl. Att behålla alla hållplatser går tyvärr inte eftersom den nya skulle hamna på sträckan mellan de båda avtagsvägarna ner till Kivik centrum.

Att dela upp trafiken i olika linjer blir inte bra för helheten eftersom resurserna då måste delas upp på två linjer. Det finns tydliga erfarenheter som visa på att resandet ökar när man kraftsamlar på en bra linje istället för två eller flera mindre bra.

För att det ska vara aktuellt att börja köra flera olika linjer med olika ”fokus” krävs betydligt fler boende på en ort, minst 3-4 000 invånare. Kivik har ca 900 invånare.

Men i det pendlarstråk, som Kivik är en del av, finns ett befolkningsunderlag för att trafikera en bra linje alla dagar i veckan och som har turer från tidig morgon till sen kväll. Resandet under sommartid bidrar i hög grad till att SkåneExpressen 3 kan ha så bra turutbud som den har under resten av året, inklusive på helgerna.

Ändringarna är en överenskommelse sedan lång tid tillbaka.

Veronica Haagen

Projektledare Infrastruktur