2021

MARS

Simrishamns kommun har utarbetat en uppdaterad detaljplan för hamnen från Brogatans förlängning (Buhres på Kivik) ut till Solevi.

Byalaget och Båtklubben kommer att inbjuda tjänstemännen för ett utomhusmöte, förhoppningsvis i slutet av mars. Då kan frågor ställas beträffande planen.

Bifogat finns de handlingar, som ligger som underlag för detaljplanen.
Plankarta Kiviks hamn E2 samråd – 210217

Båtuppställningsplats MKB light
Kiviks hamn E2 samråd – 210217_2

 

Byalaget var i höstas inbjudna till en workshop kring trafikmiljön i Kivik. En del av våra synpunkter finns med i detta program – men inte allt.
I bifogat dokument kan du läsa om de åtgärder kommunen kommer att vidta på kort och lång sikt.

Här är en kort sammanfattning:

Etapp 1 (2021):
# Genomföra parkeringsreglering
# Information och hänvisning till befintliga parkeringsplatser
# Öppna upp parkering vid reningsverket i det fall det går att samordna med den pågående detaljplanen för hamnen i Kivik
# Informera om hållbara besöksresor
# Stödja ökad cykeluthyrning

Etapp 2 (2022):
# Påbörja projektering av nya parkeringar längs väg 9 och samordna med gång- och cykelväg utifrån cykelplanen (ingår även i sommaråtgärder)
# Dialog med Trafikverket om sänkt hastighet öster om väg 9
# Dialog med Trafikverket och påbörja projektering av separering av gång och cykelbana (Killebacken) och gångbana längs Tittutvägen
# Anpassa tidtabellen och öka turutbudet för Skåneexpressen 3 i dialog med Skånetrafiken
# Utred möjlighet att testa digital realtidsinformation i dialog med Trafikverket

Etapp 3 (2023 – 2025) – finansiering finns ej i dagsläget
# Utreda gångfartsområde i Kiviks hamn
# Marknadsför gaffeltur
# Utreda möjlighet till skyttelbuss och ta fram kostnadsförslag
# Följa upp tidsreglering av varuleveranser i centrala Kivik i dialog med näringslivet
# Genomförande av separering av gång- och cykelbana Killebacken och gångbana längs Tittutvägen

Trafikutredning 2021-03-11

Här kan du läsa det formella beslutet: Beslut SPN 2021-02-25Mobility Management-plan MM-plan – ÅVS Kivik_2

APRIL

Ombyggnad väg 9

Den stundande tvåfilslösningen vid Macken närmar sig. På bifogad fil upplyses om var planen finns utställd och var synpunkter kan lämnas, senast 2021-05-28.

Trafikverket Väg 9 2021-04-09

Årets stipendiater

Byalagets planer att dela ut årets stipendier samtidigt som vi hyllar vårens ankomst, måste tyvärr flyttas fram till den 31 juli, då vi samtidigt firar Byalagets 20-års-jubileum.

Årets stipendiater är:

Kiviks Båtklubb
KAIF Flickor-14
Piratenskolans Föräldraförening
Scen Kivik
Scen Österlen
Friluftsfrämjandet Österlen

Vi ser fram mot att få träffa representanter från föreningarna den 31 juli!

MAJ

En bildkavalkad en skön dag vid ett kallt hav.

Det marina kolonilotts-projektet rullar vidare i Kivik. I  fredags sattes rörhinna ut i korgarna.

Rörhinnan hämtades från vattenpölar i klippskrevor vid Vårhallen utanför Simrishamn.

Inga pölar med paddyngel stördes!

Sen transporterades den till testplatsen i Kiviks och förpackades i de

nyinköpta nätpåsarna. Dessa fästes sen i de nedsänkta trådbackarna.

Med lite tur kommer de nu bli flera. Vi får se i höst.

Försöket med marin kolonilott kommer visas upp på vattendagarna

den 24-25 juli i Kivik. Kom förbi och titta!

Mer info kommer från Byalaget/kustråden i Kivik.

Just den här dagen var besökarna en andhona med telningar samt lite

nyfikna skarvar.

 

Om du inte vet vad rörhinna är så titta här: https://feeders.se/2019/08/31/rorhinna/

– Den smakar lite som tryffel sa Josefine Larsson från Marint Centrum. Josefine är projektets kunskapskälla och marina expert. Stöttar och bistår med sin tid och kunskap

– Men man får se till att vattnet den kommer ifrån inte har varit stillastående eller förorenat, då kanske det blir magsjuka. Det vill man ju inte.

Text och bild: Annelie Worgard

JUNI

Tourism in Skåne (det regionala turistbolaget) samt södra landets regionala turismbolag och Telia har ett projekt som heter Flow. Detta projekt syftar till att mäta besöksflöden på olika platser, i Skåne finns det nio platser varav Kiviks hamn och Knäbäckshusen är två av dessa som Simrishamns kommun samarbetar kring. Ytterligare en plats är i samarbete med Länsstyrelsen och mätning kommer också att ske på Stenshuvud.
Vi har satt upp en mätare vid elskåpet vid Havängsbodarna samt skyltar 20 meter innan man kommer in i zonen som mäts. Det finns också information på kommunens hemsida. Mätningen kommer att ske under 1 år och kopplas samman med annan data tex väderdata.
Här finns mer information. 

SEPTEMBER

Här kommer sammanställningen som har skickats till kommunen efter det offentliga mötet den 1 september. På mötet diskuterades aktuella frågor som bland annat de nya parkeringsförordningarna, trafiken, hamnen, badtrappor med mera.

Sammanställning 2021-09-06

Svar från Trafikverket

Byalagets ordförande skickade ett par frågor till Trafikverket i somras rörande hastighetskameror vid väg 9 och ett förslag hur den hastigt avslutande cykelvägen skulle kunna fortsätta.

Nedan följer svaret från Trafikverket som tyvärr inte inger något hopp.

Trafikverket svar 21-09-09

NOVEMBER

I bifogad fil kan du läsa sammanställningen av de svar som Byalaget fick på en enkät som skickades ut till näringsidkare i Kivik med omnejd. Angående flytten av Äppelmarknaden!

Sammanställning enkät Äppelmarknaden 2021-10-29 utskick

Byalaget genomförde i höstas en enkät till företagen i byn vad de ansåg om att Äppelmarknaden flyttar till Svabesholm. De svarande var entydiga: marknaden ska vara kvar i centrala Kivik.

Kiviks Turism fick uppdraget att kalla till ett möte för att diskutera frågan. Bifogat finns minnesanteckningar från mötet.

Minnesanteckningar från möte kring ny Äppelmarknad 1

Intresserade är välkomna på ett nytt möte på Kaféet torsdagen den 13 januari klockan 15.00.

 

Södra Hamnplanen

Byalaget har skickat in synpunkter på detaljplan Mellby 3:121, dvs södra delen av hamnen, till kommunen. 

Mellby 3 Hamnen

 

Gör din röst hörd

Under ett par timmar på ICA-Piraten diskuterade och lyssnade kommunalrådet Jeanette Ovesson och oppositionsrådet Pia Ingvarsson på synpunkter från lördagshandlarna.

Många synpunkter framfördes: parkeringen i hamnområdet, de höga hastigheterna på Väg 9, underhållet av vägarna, ”gröna stråket” i hamnen, flyttning av Äppelmarknaden, vattensituationen sommartid m.m.

Positivt att politiken får information och möjlighet att diskutera med lokalbefolkningen. De kan naturligtvis inte själva fatta beslut i frågorna, men det skapar större förståelse för hur byfolket tänker!

Nedan kan du se vad Jeanette Ovesson och Pia Ingvarsson gjorde med alla synpunkter de fick när de stod och träffade byfolket på ICA.

Svar politiker på ICA

DECEMBER

Efter sommarens goda resultat med vår kolonilott kommer vi under våren att arrangera en kurs, för dig som är nyfiken och vill veta mera.

Kursen startar i januari och pågår under hela våren. Under våren kommer vi även att arbeta praktiskt med att bygga våra odlingslådor och placera dem i sjön.

Till hösten kommer vi att tillaga goda anrättningar med ”blå mat”.
Du är välkommen att delta!

Se även under rubriken Havskolonilott!

Affisch kurs 2021-12-06