Välkommen på backavandring

Lördagen den 21 maj kommer Magnus Jönsson och Gabriella Rosqvist från Länsstyrelsen och tar oss ut på en intressant exkursion på marknadsbackarna.
De sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas artrikaste biotoper. Sanddyner och sandfält vid kusterna och i inlandet har under de senaste 100 åren planterats med barrträd eller främmande arter som bergtall och vresros, odlats upp eller exploaterats. Idag finns få öppna sandmarker kvar och kvävenedfall och förändrad markanvändning gör att även dessa håller på att växa igen. Många växt- och djurarter har trängts undan till de små ytor i landskapet där öppen sand fortfarande finns kvar.
De sandiga markerna i södra Sverige har en enorm artrikedom med ett stort antal nationellt rödlistade arter. Artrikedomen gynnas av det varma och torra mikroklimatet och vi kan också hitta många arter från torrare områden i östra Europa, de ryska stäpperna och södra Europa.
Vi startar kl 13.00 och träffas vid kapellet på Tittutvägen. Byalaget bjuder på fika! Max 40 pers i grupper om 20.
Anmälan till Jan på jankivik@outlook.com eller 0723166115